Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – 12.1.2017Προαγωγές Εφέδρων στην εφεδρεία Αξκων όπλων και σωμάτων του στρατού ξηράς.