Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΤΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ


Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ανατολικής Αττικής


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Γνωρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο,
είμαστε αποδέκτες αρκετών μηνυμάτων καθώς και τηλεφωνημάτων, μέσω των
οποίων μας μεταφέρεται η δυσαρέσκεια και η δυσανασχέτηση επειδή δεν
επετράπη η επίσκεψη των μελών μας στα ΚΑΑΥ του Αγ. Ανδρέα.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, διευκρινίζεται ότι η τυχόν, μέχρι σήμερα, είσοδος των
μελών μας στα ΚΑΑΥ του Αγ. Ανδρέα, δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένο πάγιο
δικαίωμά μας, μέσω σχετικών πάγιων διαταγών (ΠΔ), αλλά σε εθιμικό δικαίωμα,
με την ανοχή της εκάστοτε διοίκησης
.
Σχετικό αίτημα για την έκδοση ΠΔ που να επιτρέπει τη νόμιμη και διαρκή
δυνατότητα επίσκεψης των ΚΑΑΥ του Αγ. Ανδρέα από τα μέλη μας, έχει
υποβληθεί επίσημα από το ΔΣ του ΣΕΑΝ Αν. Αττικής προς την Πολιτική και
Στρατιωτική Ηγεσία και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι εξετάζεται θετικά.

Πέραν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο όπως διευκρινιστεί προς τα μέλη μας ότι,
όπως γίνεται αντιληπτό, το εν λόγω θέμα δεν αφορά σε υφιστάμενες παροχές από
το ΥΠΕΘΑ προς τους Εφέδρους Αξκούς, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα
εισόδου στα στρατιωτικά πρατήρια, σίτισης στις λέσχες αξιωματικών κα., και βεβαίως δε σηματοδοτεί ουδεμία πρόθεση για την κατάργησή τους.