Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Με το Φ.129/68/20138/28 Φεβ 18 έγγραφό της η ΔΕΠΑΘΑ/Τμ.Εφ.Αξκών, καλεί όλους τους ΣΕΑΝ, όπως ενημερώσουν τα μέλη τους, τα οποία δεν έχουν αλλάξει τις παλαιού τύπου ταυτότητες τους, των οποίων η ισχύς έληξε στις 19-05-2017, με νέου τύπου, να τις επιστρέψουν.

Ως εκ τούτου, ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα μέλη μας να ΑΛΛΑΞΟΥΝ τα παλαιά δελτία ταυτότητας τους με νέα, διαφορετικά να τα ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ στον Σύνδεσμό μας, ο οποίος και υποχρεούται βάσει του ανωτέρω εγγράφου, να τα αποστείλει μέχρι 30-06-2018 στην ΔΕΠΑΘΑ.   Σε περίπτωση απώλειας, να προσκομιστεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση από τους κατόχους, διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ΄αριθμ.  Φ.493/1/157718. ΦΕΚ 1415/ 19-5-2016 προβλέπεται επιβολή κυρώσεων.

Ηδη μας έχει αποσταλεί από την ΔΕΠΑΘΑ ονομαστική κατάσταση  μελών που υποχρεούνται να παραδώσουν τις παλαιές ταυτότητες ή με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν την απώλειά τους.

       Υπενθυμίζουμε ότι για να αντικατασταθούν τα ειδικά δελτία ταυτότητας Εφέδρων Αξιωματικών με νέου τύπου, χρειάζεται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, πιστοποιητικό τύπου Α - εκδίδεται μέσω  Κ.Ε.Π.-  και 2 έγχρωμες  φωτογραφίες 3 X 3 ( με πολιτική περιβολή ).

  Παρακαλούμε όπως επισκέπτεστε το site του Συνδέσμου -όπου θα ενημερώνεστε για τις δράσεις ,όπως επίσης να αποστέλλεται τις προτάσεις σας στην διεύθυνση  email- seankarditsas@yahoo.gr


  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2441020508 -6972390904
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  6972262609