Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Τρεις Θεσσαλοί Έφεδροι Αξιωματικοί στο 25μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΕΑ
Με τρείς Έφεδρους Αξιωματικούς θα εκπροσωπείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ για την τριετία 2018-2020.

Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του 25μελούς Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου των Εφέδρων Αξιωματικών που διεξήχθησαν την 31η Μαρτίου  2018, στα γραφεία της ΑΠΟΕΑ, σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, εξελέγησαν από τη Θεσσαλία οι εξής Εφεδροι Αξιωματικοί:
 Έφεδρος Ταγματάρχης Ιωάννης Ντενησιώτης ΣΕΑΝ Καρδίτσας
 Έφεδρος Ανθυποσμηναγός Απόστολος Βερέμης ΣΕΑΝ Λάρισας
 Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Μιχαήλ Φωκάς ΣΕΑΝ Λάρισας

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Ντενησιώτης εξελέγει παμψηφεί ως ένας εκ των 7 μελών της Εκτελεστικής επιτροπής.ΠΗΓΗ