Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 10ου ΠΑΣΕΦΑ


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 10ου ΠΑΣΕΦΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 & 19 Μαρτίου 2017 στην ΛΑΡΙΣΑ με διοργανώτρια την ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΕΑ ) σε συνεργασία με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ήταν ένα Συ-νέδριο με απόλυτη αυτοχρηματοδότηση και η πραγματοποίηση του οποίου ήταν καρπός μιας εργώδους προσπάθειας πολλών παραγόντων προκειμένου να υπερπηδηθούν πολλά εμπόδια ποικίλης φύσης και δυσκολίας .
Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου : «Ο Έφεδρος Αξιωματικός ως μοχλός του κοινωνικού γίγνεσθαι» , το οποίο διεξήλθε με εξαιρετική επιτυχία , εμπεριστατωμένα και με ενάργεια ο Πρόεδρος της ΑΠΟΕΑ και του Συνεδρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς.
Σταχυολογούμε ορισμένα αποσπάσματα από την εισήγηση του Προέδρου της ΑΠ0ΕΑ, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στη βαρύτιμη προσφορά των Εφ. Αξ/κών προς την Πατρίδα, σημείωσε : Οι έφεδροι αξιωματικοί οφείλουν την συνέχιση της ανιδιοτελούς προσφοράς τους προς την Κοινωνία και την Πατρίδα ως φύλακες και στυλοβάτες του Έθνους , της Πίστης, της Πατρίδας και της Δημοκρατίας . Οι έφεδροι αξιωματικοί πρέπει να παραμείνουν Φύλακες των αξιών και αρχών της ανθρώπινης ύπαρξης. ü Ο έφεδρος αξιωματικός στην σημερινή κοινωνία έχει διπλή λειτουργία: Του νομοταγούς Πολίτη και του συνειδητού και υπεύθυνου στρατιώτη . Το έργο των εφέδρων αξιωματικών στον καιρό της ειρήνης είναι πολύπλευρο, ποικίλο, ουσιαστικό, σπουδαίο και πιθανότατα επίμοχθο . Ο έφεδρος αξιωματικός αποτελεί αρράγιστη γέφυρα μεταξύ στρατού και κοινωνίας . Απαιτείται συνεχής επικοινωνία και συνεργασία ανάλογα με τη θέση που κα- τέχει στην κοινωνική, πολιτιστική ζωή

2 Οι έφεδροι αξιωματικού οφείλουν να βοηθούν στην εξουδετέρωση κινδύνων, που απειλούν να ανατρέψουν την δημοκρατική, κοινωνική και πολιτειακή τά ξη και να ανθίστανται σε οποιοδήποτε κίνδυνο από ολοκληρωτικές ιδεολογίες οποιασδήποτε απόχρωσης και της αναρχίας . Επίσης προάσπιση των εθνικών συμβόλων που είναι συνδεδεμένα με την υπερτρισχιλιετή ιστορία μας και τις αξίες της . Μεγάλη αποστολή του έφεδρου αξιωματικού είναι ο αγώνας για μια ευνομούμενη – ισονομίας , ισοδικίας , αξιοκρατίας – και όχι αναρχούμενη Πολιτεία.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Προαγωγές εφέδρων αξιωματικών, καθώς παρατηρείται αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στο θέμα αυτό από πλευράς στρατιωτικών αρχών, δεδομένου ότι προβλέπονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν οικονομικό κόστος και η μη διενέργειά τους α δημιουργεί πικρίες στο σώμα των Εφέδρων Αξιωματικών. ü
Ενίσχυση της Εκπαίδευσης των εφέδρων αξιωματικών, τόσο κατά την διάρκεια της θητείας τους όσο και εν εφεδρεία, έμφαση στην εκπαίδευση στα νέα όπλα και στην ενημέρωση στα νέα στρατιωτικά δόγματα και εντατικοποίηση της συμμετοχής τους σε ασκήσεις. ü
Στέγαση ΣΕΑΝ σε στρατιωτικά οικήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, για λόγους οικονομίας και συναισθηματικής ενότητας . ü
Οικονομικά: Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση απόδοσης του οικονομικού πόρου επί μια τριετία, καθώς η επιχορήγηση δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Kράτους.. ü
Σίτιση στις ΛΑΦ των εφέδρων αξιωματικών και των τέκνων τους, που φοιτούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές (παράκληση οι συνάδελφοι να ζητήσουν την πάγια διαταγή για το θέμα αυτό). ü
Ενίσχυση από τους ΣΕΑΝ της εγγραφής νέων μελών και ανανέωση των στελεχών τους για να υπάρξει παραγωγικός συγκερασμός της ορμής των νέων και της εμπειρίας των παλαιοτέρων.
Παρεμβάσεις στο θέμα της παιδείας, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς η κατάσταση στον χώρο αυτό είναι ιδιαίτερα άσχημη και ενδεχομένως εκρηκτική.
Διατήρηση της νομικής μορφής των ΣΕΑΝ και της ΑΠΟΕΑ ως ΝΠΔΔ και αποτροπή νόθευσης αυτής της μορφής από άλλα σωματεία ΙΔ, που κατά και ρούς εμφανίζονται με διάφορες μορφές και φωνασκώντας, ευτυχώς, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. ü
Ενημέρωση των κατά τόπους στρατιωτικών αρχών για το νομικό καθεστώς των ΣΕΑΝ, καθώς ορισμένοι το αγνοούν και ενίοτε παρασύρονται σε ενέργειες κείμενες στα όρια της νομιμότητας έναντι των ΣΕΑΝ και των μελών τους. ü
Προβάδισμα και παρουσία των εκπροσώπων των ΣΕΑΝ σε καταθέσεις στεφάνων και συμμετοχή τμημάτων των ΣΕΑΝ στις παρελάσεις (εφαρμογή της υφιστάμενης από το 2006 σχετικής ΥΑ). ü
Ενδυνάμωση της επικοινωνίας και των καλών σχέσεων της ΑΠΟΕΑ με το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία. ü
Δημογραφικό, μεταναστευτικό αποτελούν θρυαλλίδα στα θεμέλια της κοι νωνικής και εθνικής ύπαρξης και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η ψήφιση νόμων, που να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με βάση πάντοτε το εθνικό συμφέρον. ü
Μοριοδότηση εφέδρων αξιωματικών κατά τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας ή την ανέλιξή τους στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. ü
Ανησυχία για την επικρατούσα κατάσταση στα εθνικά μας θέματα (Κυπριακό, Αιγαίο κλπ ). ü
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναζήτηση και τη μεταφορά των οστών όσων έπεσαν στον πόλεμο του 1940-41 και βρίσκονται θαμμένοι στην Αλβανία. ü
Απονομή του βαθμού του Ανθ/γού τρεις μήνες μετά την αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές και όχι ένα μήνα πριν την απόλυσή τους , με παράλληλη αύξηση της θητείας τους.
Ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της νομιμότητας για την απαλοιφή φαινομένων συμπεριφοράς απέναντι στους ΔΕΑ, που απάδει της θέσης και του ρόλου τους. ü
Ορισμός επισήμως της 15ης Σεπτεμβρίου κατά την εορτή του Αγ. Νικήτα ως ημέρας του έφεδρου αξιωματικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον εορτασμό της. ü
Θέσπιση σοβαρών κριτηρίων επιλογής εφέδρων αξιωματικών , ώστε να επιλέγονται οι πλέον ικανοί και με ουσιαστικά προσόντα .
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια του Εθελοντισμού και της Αιμοδοσίας και συμμετοχή των ΣΕΑΝ σ’ αυτές. ü
Ανάπτυξη σχέσεων με φιλελληνικούς συλλόγους του Εξωτερικού. ü
Συμμετοχή εφέδρων αξιωματικών σε μονάδες Εθνοφυλακής ως Αξ/κών Εθνοφυλακής ουσιαστική κι όχι τυπική. ü
Παρουσίαση της ανανεωμένης ιστοσελίδας της ΑΠΟΕΑ, η οποία δίνει νέα πνοή στην επικοινωνία μεταξύ των ΣΕΑΝ αλλά και στην προβολή του έργου της ΑΠΟΕΑ και των ΣΕΑΝ, ενώ υπήρξαν και προτάσεις για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην παραπάνω κατεύθυνση. ü

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (CIOR– CIOMR). Εδόθη διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή της ΑΠΟΕΑ τόσο στην Διασυμμαχική Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (CIOR) όσο και στην Διασυμμαχική Ομοσπονδία Ιατρών Εφέδρων Αξιωματικών (CIOMR). Τονίστηκαν με ιδιαίτερο τρόπο τόσο οι προσπάθειες της ΑΠΟΕΑ για μια διαρκή, παραγωγική και αντάξια της Εθνικής Συνείδησης παρουσίας των Ελλήνων εφέδρων αξιωματικών στις συγκεκριμένες δομές. Προυσιάστηκε η σημαντική συμβολή της ελληνικής αποστολής στην ολοκλήρωση των έργων της CIOR για το “e-learning” και το “monitoring” των εφέδρων αξιωματικών των μελών της CIOR όσο και η μοναδική στα χρονικά της συμμετοχής της ΑΠΟΕΑ στην Διασυμμαχική Συνομοσπονδία επιτυχία να επανδρώσει, με ομόφωνη απόφαση ύστερα από ψηφοφορία στο Συμβούλιο των Εθνικών Αντιπροσώπων (VP General Council) τις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας (DEFSEC) της CIOR.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παρουσιάστηκαν στο 2ήμερο εικοσιτέσσερις (24) εισηγήσεις και πέραν των δεκαεπτά (17) παρεμβάσεων από συναδέλφους (στην Ρόδο τα αντίστοιχα νούμερα ήταν εικοσιπέντε (25) εισηγήσεις και δεκατέσσερεις (14) παρεμβά- σεις ). Οι εισηγήσεις στο σύνολό τους ήταν τεκμηριωμένες, σοβαρές και συ- γκροτημένες, ενώ αποφεύχθηκαν τα ανεμώλια και οι αδολεσχίες σύμφωνα με την προτροπή του ΤΣΩΡΤΣΙΛ «Ένας καλός ομιλητής πρέπει να εξαντλεί το θέμα και όχι τους ακροατές». Να επαναλάβουμε ότι επιδήχθηκε υψηλό ήθος, σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης και αλληλοκατανόησης, ευπρέπεια και σεβα- σμός του ομιλητή και συναδέλφου, ήπιο γενικά κλίμα, όπως αρμόζει σε ηγέτες και Εφέδρους Αξιωματικούς.
Οι υπεύθυνοι Τύπου του 10ου ΠΑΣΕΦΑ

Αντώνιος Κεμαλάκης                            Ανδρέας Μελιγκώνης