Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Είμαστε στο Έλεος Αλβανών Ληστών …Να γυρίσει στα Φυλάκια των Συνόρων ο Στρατός!