Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Δραστηριότητες του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών νομού Καρδίτσας για το έτος 2016 .

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας 2016


 Δραστηριότητες  του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών  νομού Καρδίτσας για το έτος 2016 .