Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφ. Αξκών Ν. Καρδίτσας επισκέφτηκε τον Ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Καραπιπέρη Βασίλειο .

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εφ. Αξκών Ν. Καρδίτσας   επισκέφτηκε τον Ταξίαρχο  της  Ελληνικής Αστυνομίας   κ. Καραπιπέρη Βασίλειο .

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ.  Ντενησιώτης Ιωάννης  και τα λοιπά μέλη  τον  συγχάρηκαν  για την προαγωγή του στο βαθμό του ταξίαρχου και  ενημέρωσαν το κ. Ταξίαρχο  για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Τόνισαν ιδιαίτερα ότι κινούνται σύμφωνα με τους νομοθετημένους  στόχους του Συνδέσμου και μεταξύ άλλων κρατούν τα μέλη τους σε συνεχή  ενημέρωση   για της δραστηριότητες του  Σ.Ε.Α.Ν Καρδίτσας .

Ακόμη αναφέρθηκαν στο εφεδρικό κίνημα, στην εφεδρική ιδέα λέγοντας ότι κύρια προσπάθεια τους είναι να κρατήσουν τους νεαρούς Εφ. Αξκούς σε κατάσταση ενθουσιασμού και αγάπης προς την Πατρίδα.

Ο  κ Ταξίαρχος  Καραπιπέρης Βασίλειος  μίλησε για την αξία της εφεδρείας και μας ενθάρρυνε για νέες προσπάθειες.


Αφού μας ευχαρίστησε για την επικοινωνία, υποσχεθήκαμε και τα δύο μέρη τη συνέχιση της καλής και επικοδομητικής συνεργασίας.