Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Διάλεξη στο Ι.Σ.Μ.Ε. με θέμα "Αστυνόμευση της Σταθεροποίησης - Διεθνείς Στρατιωτικές Αποστολές Παροχής Ασφάλειας στα Εύθραυστα Κράτη" την 11η Οκτ. 2018