Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Α.Ν. ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟΜέσα σε πολύ θετικό & ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή 15/7/2018 στο Βόλο, η πρώτη συνάντηση των προέδρων των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών της Θεσσαλίας (Μαγνησίας-Καρδίτσας-Τρικάλων). 
Ο Σ.Ε.Α.Ν. Λαρίσης αν και ειδοποιήθηκε εγκαίρως δεν παρέστη.

Από το Σ.Ε.Α.Ν. Μαγνησίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Κων/νος Καραδήμας με τον Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο Σιαφάκα, από τον Σ.Ε.Α.Ν. Καρδίτσας ο Πρόεδρος και μέλος της Ε.Ε. της Α.Π.Ο.Ε.Α  κ. Ιωάννης Ντενησιώτης και από τον Σ.Ε.Α.Ν. Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ράπτης.
Η συνάντηση αυτή προέκυψε έπειτα από μια κοινή επίσκεψη των Σ.Ε.Α.Ν  Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας στην 1η ΤΑΞΑΣ, στην οποία αποφασίστηκε από κοινού να συναντηθούν οι πρόεδροι των ΣΕΑΝ της Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα στη συνάντηση συζητήθηκαν  τα εξής:
1)     Να γίνεται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση συνάντηση των προέδρων των Σ.Ε.Α.Ν  της  Θεσσαλίας, με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων, την προαγωγή ευγενούς άμιλλας μεταξύ των Συνδέσμων, την ανταλλαγή ιδεών-προτάσεων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία , τον σχεδιασμό κοινών δράσεων – επαφών και επισκέψεων, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με τις στρατιωτικές μονάδες & σχηματισμούς της περιοχής μας με σκοπό να γνωρίσουν αυτές το έργο & τις δραστηριότητες μας, την συμμετοχή & παρακολούθηση των μελών μας σε ασκήσεις και επιμορφώσεις πάνω σε στρατιωτικά θέματα.
2)     Συμπεράσματα αυτών των συναντήσεων να κοινοποιούνται στην ΑΠΟΕΑ με σκοπό την ενημέρωση και επίλυση αυτών.
3)     Η ΑΠΟΕΑ να ανταμείβει με ηθικές αμοιβές τους Συνδέσμους που εργάζονται επισταμένως και βοηθούν με κάθε τρόπο στην ανέλιξη και εξύψωση του εφεδρικού κινήματος με πολλές δραστηριότητες, ώστε αυτοί να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους, αλλά και επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουν  αόκνως & αφιλοκερδώς προς το εφεδρικό κίνημα
4)     Πρωτοβουλία των προέδρων είναι να συλλεχθεί εκπαιδευτικό-σχολικό υλικό  - γραφική ύλη και να παραδοθεί  σε ελληνικά σχολεία της Β. Ηπείρου.
5)     Συχνή επαφή με τις στρατιωτικές μονάδες και σχηματισμούς της περιοχής μας για σύσφιξη σχέσεων, γνωριμία με αυτές ώστε να γνωρίζουν τους σκοπούς & στόχους των Σ.Ε.Α.Ν.
6)     Κοινή θέση των προέδρων των Σ.Ε.Α.Ν. της Θεσσαλίας προς την ΑΠΟΕΑ για ενιαία επίσημη ενδυμασία (πολιτική) σε εορτές-τελετές - κ.α. των Σ.Ε.Α.Ν. της επικράτειας.
7)    Ενημέρωση προς όλους τους ΣΕΑΝ του υπάρχοντος κανονισμού λειτουργίας των Σ.Ε.Α.Ν και της ΑΠΟΕΑ ώστε να αποφεύγονται  πράξεις που θα θίγουν τη εύρυθμη λειτουργία και θα υποβοηθούν το έργο τους.
8)  Επίλυση προβλημάτων ως αναφορά την είσοδο μελών των Σ.Ε.Α.Ν σε Λ.Α.Φ., Κ.Α.Α.Υ. και στρατιωτικά νοσοκομεία.


Οι Πρόεδροι των Σ.Ε.Α.Ν. της Θεσσαλίας

Κων/νος Καραδήμας(Μαγνησίας) – Ιωάννης Ντενησιώτης (Καρδίτσας) – Γεώργιος Ράπτης (Τρικάλων)