Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα που διοργανώθηκε από την Σχολή Πυροβολικού υπό την αιγίδα της Δνσης Πυροβολικού με θέμα τον ΕΦΕΔΡΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣτο πλαίσιο ανακήρυξης του έτους 2017 ως έτος Εφέδρων και Εθνοφυλακών η Σχολή Πυροβολικού υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ διοργάνωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 στην έδρα της, στη Νέα Πέραμο Αττικής, ημερίδα με θέμα << Η συμβολή του Εφέδρου Αξιωματικού στους αγώνες του έθνους και η επίδραση του θεσμού, στη σύγχρονη κοινωνία>>.
Ο Πρόεδρος της ΑΠΟΕΑ καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Κος Γρ. Κωσταράς με μέλη του ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ, μέλη της Εθνικής μας αντιπροσωπείας στην CIOR, Προέδρους και μέλη ΣΕΑΝ (Μπριάνης, Φιλιππίδης, Ρίζος) μπροστά από το Ηρώον των Πεσόντων Πυροβολητών

Εισηγητές του 1ου μέρους της ημερίδας ήταν οι : Σχης (ΠΒ) Σταματάκης Ιωάννης Διευθυντής Σπουδών Σχολής Πυροβολικού και συντονιστής της ημερίδας, Αντγος ε.α Μπελεγράτης Σπυρίδων Πρόεδρος ΣΕΕΘΑ, Σωτήρης Ριζάς Διευθυντής Κέντρου Ιστορικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγός Καθηγητής στη Σχολή Ικάρων, Αντγοςε.α. Πόκας Χαράλαμπος μέλος ΔΣ ΣΕΕΘΑ. Εισηγητές του 2ου μέρους της ημερίδας ήταν οι :Σχης (ΠΒ) Σταματάκης Ιωάννης Διευθυντής Σπουδών Σχολής Πυροβολικού και συντονιστής της ημερίδας, Μιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, Σπυρίδων Ιντέρνος CFO Com Ltd, Γρηγόριος Κωσταράς Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος ΑΠΟΕΑ, Σχης (ΠΖ) Κολόβης Ευάγγελος ΓΕΣ/ΔΕΣ. Τον ΣΕΑΝ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός του Θ. Μπριάνης και τα μέλη του Δ.Σ. Μ.Φιλιππίδης και Λ. Ρίζος. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτούν και αποσπάσματα από τις εισηγήσεις.