Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Εκπαιδευτική δραστηριότητα Εφέδρων Αξιωματικών Λάρισας και Καρδίτσας

Η εκπαίδευση δε σταματάει ποτέ. Οι Έφεδροι Αξκοί των ΣΕΑΝ Λάρισας και Καρδίτσας ασκήθηκαν στη χρήση του χάρτη και της πυξίδας καθώς και στο σύστημα στρατιωτικών συντεταγμένων MGRS που χρησιμοποιούν οι στρατοί του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανόμενου του Ελληνικού στην περιοχή του Παραπόταμου του Δήμου Τεμπών.
Κατά τη θεωρία έγινε αναφορά σε:
Γεωγραφικό πλάτος/μήκος και πως εφαρμόζονται οι υποδιαιρέσεις του συστήματος MGRS στο χάρτη
Κλίμακα του χάρτη 1:50000 και τι σημαίνει
Μέρη στρατιωτικής πυξίδας
Επεξήγηση του πραγματικού και του μαγνητικού Βορά καθώς και της μαγνητικής απόκλισης
Προσανατολισμό του χάρτη
Ακολούθησε πρακτική εφαρμογή και όλα τα μέλη της ομάδας ασκήθηκαν σε
Προσανατολισμό χάρτη
Εύρεση Αζιμούθιου
Αναγνώριση σημείου στο πεδίο
Εντοπισμό θέσης στο χάρτη με χρήση 3 γνωστών σημείων στο πεδίο (τριγωνοποίηση).
Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία  10 χλμ σε προκαθορισμένο δρομολόγιο κάνοντας χρήση του χάρτη και της πυξίδας που τους δόθηκε.
Ο προσανατολισμός και ο καθορισμός δρομολογίου με χάρτη και πυξίδα είναι από τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης στις σχολές των Εφέδρων Αξ/κών. Ως Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί έχουμε καθήκον να συντηρήσουμε αλλά και να επαυξήσουμε τις γνώσεις  και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε στην στρατιωτική μας θητεία. Σε αυτό το πνεύμα θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο μέλλον εφαρμόζοντας στην πράξη  το ρητό ότι  «Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως».