Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ἐτήσιο Μνημόσυνο μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ρεντίνης κυροῦ ΣεραφείμΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

  Θέμα: «Ἐτήσιο Μνημόσυνο μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ρεντίνης κυροῦ Σεραφείμ».

 Τὴν 16ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. συμπληρώνεται ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ρεντίνης κυροῦ Σεραφείμ, τοῦ ἀνυστάκτου καὶ ἀκαμάτου ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Εὐαγγελίου.

  Τὴν Κυριακὴ 2 Ἀπριλίου 2017, Ε΄ Κυριακή των Νηστειῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καρδίτσης θὰ τελέσει τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ρεντίνης κυροῦ Σεραφείμ.

  Μετὰ τὸ μνημόσυνο θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση, γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ μεταστὰς Ἐπίσκοπος ἀπὸ πνευματικά του παιδιά, μαθητὲς καὶ συμμαθητές του στὸν χῶρο τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς Καρδίτσης.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως