Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικες Ευχές της Σ.Ε.Α.Π. Ηρακλείου



Υγεία-Τύχη
Δημιουργικότητα
 Αλληλεγγύη

Ιωάννης Ευσταθίου
    Ταξίαρχος.

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού