Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας

Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό, πού με τη σάρκωσή Του δεν παραβιάζει την ελευθερία τού ανθρώπου, ἀλλά ανακαινίζει την ανθρώπινη φύση του για να μπορεί ὁ άνθρωπος με τη χάρη τού Ἁγίου Πνεύματος να αποκτήσει την αρχική του ακεραιότητα.

Ἀς αφήσουμε τον Χριστό να γεννηθεί στην καρδιά μας και να μεταμορφώσει τον έσω άνθρωπο.

Τα φετινά  μας Χριστούγεννα ας  νιώσουμε προσωπικά την γέννηση τής μεγάλης αποφάσεως Τού Θεού μας για την σωτηρία μας, του κόσμου ολόκληρου, και τής πατρίδος μας ιδιαιτέρως.


Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας