Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Όροι συμμετοχής στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών


Συμμετοχή στο συνέδριο με δύο διανυκτερεύσεις
100 ευρώ σε μονόκλινο (κατ’ άτομο)
65 ευρώ σε δίκλινο (κατ’ άτομο)
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι καφέδες-μικρό γεύμα στα διαλείμματα του Συνεδρίου, το Δείπνο του Σαββάτου και ο φάκελος του συνέδρου

Συμμετοχή στο συνέδριο χωρίς διανυκτέρευση
Κόστος 20 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι καφέδες-μικρό γεύμα στα διαλείμματα του Συνεδρίου, το Δείπνο του Σαββάτου και ο φάκελος του συνέδρου

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν με κατάθεση συγχρόνως της οικονομικής εισφοράς στο λογαριασμό της τράπεζας:
ALPHA BANK : 300 00 2002 028125
IBAN: GR07 140 3000 3000 0200 2028 125
(Δικαιούχος Λογαριασμού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦ. ΑΞ-ΚΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Διευκρίνιση: Στην Αιτιολογία κατάθεσης  εκτός από το ονοματεπώνυμό σας να αναφέρεται : <<10o  ΠΑΣΕΦΑ , ΣΕΑΝ του νομού σας, Τηλέφωνο>>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν χρηματική επιβάρυνση λόγω μεταφοράς χρημάτων ή κατάθεσης, 
                      ΖΗΤΗΣΤΕ να βαραίνει τον ΚΑΤΑΘΕΤΗ !!