Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Σερρών για πρώτη φορά στην παρέλαση .