Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη Πρόσληψης Ιδιωτών ως «Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό» στο ΚΕΣΝΑναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προκήρυξη πρόσληψης ιδιωτών ως Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας στην Καρδίτσα.