Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Εκδήλωση προς τιμή του στρατηγού Ιωάννη Κωτούλα στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας