Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018Προκήρυξη Εκλογών ΣΕΑΝ Καρδίτσας

Ανακοινώνεται προς τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας  ότι στις 11 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και από ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 1400 μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα, θα γίνουν αρχαιρεσίες για την εκλογή εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκλεκτόρων για την ανάδειξη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.).

            Ως χώρος των αρχαιρεσιών και της λογοδοσίας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται  στα γραφεία  του ΣΕΑΝ Καρδίτσας  Γρηγορίου Λαμπράκη 7 .
      Δικαίωμα συμμετοχής – εκλέγειν και εκλέγεσθαι – έχουν όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
            Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση (διατίθεται στα γραφεία του Συνδέσμου ,τηλέφωνα 2441020508  κιν 6972390904 ) προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με καταληκτική ημερομηνία την 8η/3/2018, ημέρα Πέμπτη .
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Για να εκλεγεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται:

• Να είναι μέλος του ΣΕΑΝ.
• Να μη στερείται της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του.
• Να μην καταδικάστηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις από τα άρθρα59 - 65 του Ποινικού Κώδικα προβλεπόμενες στερήσεις και ανικανότητες.
• Να είναι ταμειακά εντάξει με τον Σύνδεσμο  όλα τα προηγούμενα έτη .


Πρέπει να τονιστεί ότι η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη.