Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Εκδήλωση Μνήμης για διακριθέντες αξιωματικούς Μαχητές & ηρωικά πεσόντες συμπατριώτες μας.

ΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ & ΥΨΩΜΑ 731