Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Επίσκεψη στο διοικητή της σχολής μονίμων υπαξιωματικών πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας.

 
Επίσκεψη στο διοικητή της  σχολής μονίμων υπαξιωματικών πραγματοποίησαν ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καρδίτσας.

Στη συνάντηση αυτή ο  πρόεδρος του συνδέσμου παρουσίασε στο  διοικητή της σχολής μονίμων υπαξιωματικών  ταξίαρχο κ.  Δημήτριο  Τσιπίδη τις δραστηριότητες του  συνδέσμου  τονίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του. Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του συνδέσμου  και ζητήθηκε από τον ταξίαρχο η συμπαράστασή του.

Ο ταξίαρχος με γνώση του εφεδρικού κινήματος τόνισε με φιλικότατη διάθεση  ότι θα είναι πάντοτε κοντά μας .

 Θα εξετάσει τα θέματά μας και θα προσπαθήσει  με τις γνώσεις  και την εμπειρία που έχει να  βοηθήσει στο έργο της εφεδρείας.

Ο πρόεδρος  και το διοικητικό  συμβούλιο  του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών  Νομού Καρδίτσας  ευχαριστεί  εγκάρδια  το  διοικητή της σχολής μονίμων υπαξιωματικών   για την άριστη φιλοξενία  του.