Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Και όμως σήμερα ο Συνταγματάρχης Αδάμος χαμογελά και είναι …Υπερήφανος για το γιό του!