Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Στον Θωμά Αδάμο Σ/χη – Αντιστράτηγο ( 19-4-17 ) Γράφει ο Έφεδρος Αξιωματικός Ευαγγελόπουλος Δημήτριος Δημοσίευμα στην εφημερίδα Νέος Αγώνας 21-5-17