Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού


ΣΕΑΠ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ